Publicacio llibre Earth for All: A Survival Guide for Humanity

Area8 es complau a anunciar la publicació del llibre Earth for All: A Survival Guide for Humanity a Frances gràcies a l’editorial Actes Sud.

Aquest llibre, patrocinat pel Club de Roma entre altres organitzacions ofereix una convincent exploració dels reptes apressants del nostre món: un sistema econòmic trencat, una sorprenent desigualtat i la urgent necessitat de canvi. Aquest llibre, que convida a la reflexió, presenta una visió de les societats que prioritzen la prosperitat compartida sobre el benefici concentrat, posant èmfasi en la importància vital de la distribució equitativa de la riquesa i el poder. Centrat en la construcció de comunitats democràtiques funcionals, justes i sostenibles, el llibre sosté que la nostra supervivència col·lectiva depèn d’un canvi radical cap a la inclusivitat. Mitjançant una anàlisi meticulosa i una apassionada crida a l’acció, Terra per a tothom serveix de guia essencial en el camí cap a un futur en què la Terra pertanyi realment a tothom.

L’edició en francès es pot ordenar mitjançant FNAC o al web www.earth4all.life