Avís legal y política de privacitat

 

Condicions generals d’ús

El present document regula les condicions generals d’ús del lloc web de l’ASSOCIACIÓ AREA8, amb NIF: G-67414508 i seu a Carrer Botànica, 170, 08908 L’Hospitalet de Llobregat.

1.- Compromís de l’usuari. L’usuari de www.area8.cat es compromet a utilitzar el lloc web conforme a la Llei, moral, bons costums i ordre públic, evitant qualsevol actuació il·lícita o lesiva de drets i interessos de tercers. L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats del seu incompliment de la llei o de les condicions generals d’ús recollides en aquest document.

2.- Caràcter merament informatiu i divulgatiu del lloc web. El contingut i la informació d’aquest lloc web és merament de caràcter informatiu i divulgatiu, i no constitueix assessorament ni diagnòstic mèdic de cap mena.

3.- Protecció de dades de caràcter personal.

D’acord amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), informem que:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Associació AREA8

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: Associació AREA8

Per a què es recopilen dades personals?

La finalitat del tractament és la gestió de les dades de les persones i les empreses amb la finalitat de mantenir el vincle amb la nostra institució, als efectes desitjats: ser donant econòmic i/o rebre informació periòdicament de la nostra activitat.

Quines dades personals es tracten?

Les categories de dades de les quals es disposa de la persona interessada són: personals, empresarials i/o bancaris.

Com es tracten les dades personals?

La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona i/o del representant de l’entitat o empresa que representi, el qual pot ser revocat en tot moment. Les dades es conservaran tot el temps en què duri aquest consentiment.

L’Associació AREA8 garanteix que totes les dades personals sota la seva responsabilitat es tracten d’acord amb el RGPD:

Tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat.
Recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims.
Tractats de manera adequada, pertinent i limitada al necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractats.
Exactes i actualitzats.
Mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats, mai per a cap altre propòsit que no sigui amb la finalitat de mantenir el vincle amb la nostra institució.
Tractats de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

On s’emmagatzemen les dades personals?

Les dades s’emmagatzemen en una base de dades electrònica situada a Espanya. La base de dades està protegida per mesures que garanteixen la seguretat i una estricta política de control d’accés.

En cap cas s’enviaran a tercers o es faran transferències internacionals de les dades.

Qui té accés a les meves dades personals?

Les dades només seran accessibles/destinats a les persones i/o departaments de l’Entitat que ho requereixin per a dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball.

Quins són els meus drets com a interessat/a?

L’interessat té dret a la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Confirmació de si les dades relacionades amb ell o ella estan sent tractats.
Informació sobre els propòsits de les operacions de tractament, les categories de dades en qüestió i els destinataris o categories de destinataris als qui es divulguen les dades.
Comunicació de les dades que estan en tractament.

L’interessat té els següents drets:

Accés a la informació sobre les seves dades personals tractats.
Rectificació de dades personals inexactes o incomplets.
Retirar el consentiment de tal manera que les dades personals ja no estiguin disponibles per al seu tractament.
Sol·licitar que les seves dades personals siguin esborrats per complet de la base de dades de l’Associació Area8
Qualsevol altre dret atorgat a l’interessat respecte a les seves dades personals, segons la seva legislació local respectiva.

Si com a interessat desitja exercir algun dels drets enumerats anteriorment, si us plau enviï un correu electrònic a administracio@area8.cat o usi la següent adreça postal: Carrer Botànica, 170, 08908 L’Hospitalet de Llobregat.

La persona interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control, Agència Espanyola de Protecció de Dades.

4.- Propietat intel·lectual i industrial. El contingut, així com el disseny i codi informàtic, d’aquest lloc web està protegit per drets de propietat intel·lectual, titularitat de l’Associació AREA8. L’usuari pot visualitzar, descarregar i reproduir el contingut del lloc web, únicament per al seu ús personal i no comercial. Queden prohibides la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de part o de la totalitat del contingut del lloc web, sense l’autorització prèvia de l’Associació AREA8. Queda prohibida la utilització de l’Associació AREA8, així com els logos corresponents, sense la prèvia autorització de l’Associació.

5.- Contingut i enllaços. L’Associació AREA8 no garanteix l’accés continu als continguts de la seva pàgina Web, ni l’absència de virus i/o altres components nocius en el website o en els seus servidors, ni tampoc la seva correcta visualització o descàrrega.

L’Associació AREA8 no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o desconnexions en el sistema que siguin aliens al seu control ni tampoc de possibles danys causats en el sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) com a conseqüència de l’accés a la website. Per tant, l’accés a la nostra pàgina Web i la navegació per la mateixa es fa sota la responsabilitat de l’usuari. L’Associació AREA8 no assumeix cap mena de responsabilitat pels continguts dels enllaços de tercers als quals es faci referència en la Web.

L’existència en el present lloc web d’enllaços a llocs tercers, no pressuposa cap mena de relació entre l’Associació AREA8 i el propietari de tals llocs web, excepte. L’Associació AREA8 no permet cap forma de publicitat externa en la seva pàgina web. No rebem diners per a espai d’anuncis publicitaris en la nostra pàgina web.

6.- Exempció de responsabilitat per les declaracions i conductes dels usuaris. L’Associació AREA8 no assumeix cap responsabilitat en relació amb els continguts i la informació subministrada pels usuaris del lloc web, i en concret, per les declaracions realitzades en els fòrums de discussió a la disposició dels seus usuaris. L’Associació no es fa responsable de les possibles reclamacions derivades de les afirmacions o de la conducta dels usuaris en el marc d’aquest lloc web.

L’Associació AREA8 no controla ni aprova els continguts i afirmacions aportats pels usuaris del lloc web, i queda exempta de qualsevol responsabilitat per infracció de la legalitat, moralitat, bons costums o ordre públic, o per lesió de drets de tercers, que es pogués derivar de tals continguts i afirmacions dels usuaris del lloc web.

En cas que qualsevol titular de drets consideri que algun dels continguts del lloc web pugui constituir violació de drets de propietat intel·lectual o industrial, o infracció de qualsevol dret o interès legítim, pot notificar a l’Associació AREA8 a través del mail administracio@area8.cat trucant al telèfon 638449816 o indicant a Associació Area8 l’existència de la suposada infracció, indicant el seu nom, adreça, telèfon i correu electrònic, la titularitat del dret o interès legítim suposadament infringit, així com la identificació i localització concreta (dins del lloc web) del contingut suposadament infractor.

L’ús d’aquest web i de la informació continguda en aquest, suposa el coneixement i l’acceptació de les condicions generals d’ús aquí recollides.

L’Associació AREA8, es reserva el dret a modificar i/o actualitzar els termes i condicions establerts en aquesta Web així com els seus continguts. De manera que la vigència temporal d’aquestes condicions quedarà limitada al temps de la seva exposició. Qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestes condicions d’ús serà regida per la Llei Espanyola, sent els jutjats i tribunals de Barcelona els únics competents per a conèixer de la matèria. Si alguna de les estipulacions conteses en aquestes condicions d’ús és declarada il·legal, nul·la o declarada inaplicable per decisió judicial, la resta de les estipulacions seguiran en ple vigor i efecte.