Sobre Area8

Area8 és una associació empresarial que treballa per la transformació digital, ecològica i social de les empreses, donant-lis suport en l’adaptació al canvi cap a la Indústria 4.0 i els nous models energètics. Els objectius de l’entitat són l’impuls de projectes que vagin lligats a aquesta transfomació, la connexió entre companyies per afavorir  ecosistemes de col·laboració i la funció de lobby davant l’asministració pública.

Innovació

 

Les companyies del present i del futur estan lligades a la digitalització i les noves tecnologies. Afrontem els reptes i ens avancem al canvi.

Sostenibilitat

 

El compromís de l’empresa amb el Medi Ambient és essencial. S’han d’afavorir accions, productes i mètodes de producció no perjudicials per a l’entorn a curt i a llarg termini.

Cooperació

 

Acompanyem a les empreses en els processos de digitalització. La suma de coneixements i experiències ens farà avançar conjuntament.

Ocupació

 

Les empreses són cada cop més humanes. Per això busquem crear ocupació estable i afavorir l’accés a persones en risc d’exclusió.