lICITACIÓN PARA COMUNIDADES ENERGéTICAS

LICITACIÓ PER A COMUNITATS ENERGÈTIQUES


Convocatòria25/04/2023

A partir del 25 d’abril es troba oberta la convocatòria a empreses proveïdores que puguin respondre a la demanda per a la posada en marxa de la Comunitat Energètica Area8. Es necessitaran:

  1. INSTAL·LACIONS Fotovoltaiques
  2. MOBILITAT SOSTENIBLE. INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA A EMPRESA
  3. MOBILITAT SOSTENIBLE. Vehicle turisme
  4. MOBILITAT SOSTENIBLE. Electrolinera
  5. MOBILITAT SOSTENIBLE. Vehicle furgoneta
  6. GESTIÓ DE LA DEMANDA

El termini de presentació de propostes està habilitat fins a 31/07/2023. Hi ha diverses dates d’adjudicació per a les empreses presentades fins al tancament de la finestra:

  • 1a finestra d’adjudicació: 20 de maig de 2023
  • 2a finestra d’adjudicació: 30 de juny de 2023
  • 3a finestra d’adjudicació: 31 de juliol de 2023

Totes les empreses incloses a la 1a finestra d’adjudicació s’entenen presentades a les dues següents, podent l’empresa licitant presentar noves propostes que substituiran la proposta vigent durant la finestra anterior.

Les actuacions hauran d’acollir-se al programa d’execució previst, que inicialment té el començament a partir del 20 de juny de 2023 i màxima finalització en 2n Semestre 2024

Les cotitzacions s’entenen referenciades a les actuacions, podent ser aplicades a diferents comunitats energètiques entre les creades per Associacio AREA8 i AEPedrosa quan coincideixin les especificacions, en cas d’especificació diferenciada s’informarà puntualment.

Per veure els productes i especificacions tècniques, descarrega el PDF aquí.
Per accedir a la taula de valoracions que es tindrà en compte per a la licitació, aquí.