Formació de COVID-19 per a socis d’Area8

El nou escenari que ha construït la crisi sanitària de la COVID-19 obliga a les empreses a replantejar els seus protocols de riscos laborals i seguretat en el treball, així com a estudiar noves formes d’organització. Per a ajudar en aquesta tasca i formar específicament sobre aquests temes, GCT Plus Consultoria i Formació, sòcia d’Area8, posa a disposició dels socis la seva oferta formativa.

Els cursos disposen d’una modalitat online de 6 hores i una altra presencial més completa de 15 hores. L’objectiu d’aquestes sessions és assegurar que les companyies mantenen informats als seus treballadors sobre la situació del progrés de la malaltia, així com establir els procediments i pautes d’actuació enfront d’eventuals contagis.

Recordem que la formació en prevenció és obligatòria i que els empleats que es contagiïn de coronavirus en l’exercici del la seva feina i no hagin rebut formació en prevenció podran denunciar a la seva empresa, que serà sancionada amb multes de fins a 40.000 euros, d’acord amb Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

Per a demanar més informació i conèixer preus us podeu dirigir a rlopez@gctplus.com, GCT s’adaptarà a cada cas particular. Els cursos són bonificats.