Entre el 15 i el 20 de setembre se celebren les eleccions a la Cambra de Barcelona, de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Dues candidatures es presenten a les eleccions, totes dues amb objectius diferents, sempre vinculades amb les empreses. Volem coneixer les candidatures i per...

Associació Area8 i Associació Empresarial Pedrosa conviden tots els membres de les dues associacions a votar a les properes eleccions de la Cambra de Comerç de Barcelona Tenen dret a votar aquelles persones, físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exerceixin activitats comercials, industrials, de serveis...

Entre el 15 i el 20 de setembre se celebren les eleccions a la Cambra de Barcelona, de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Dues candidatures es presenten a les eleccions, totes dues amb objectius diferents, sempre vinculades amb les empreses. Volem coneixer les candidatures i per...