Rui Stoffel, CEO de BusUp: “Les empreses tenen la clau de la mobilitat sostenible”

Rui Stoffel, CEO de BusUp.

La mobilitat és un tema de present i de futur, perquè canvia i s’adapta als temps. Actualment, les apostes per una mobilitat sostenible són cada vegada més potents i el teixit empresarial hi té un paper destacat. Rui Stoffel és el CEO i cofundador de BusUp, una empresa sòcia d’Area8 que gestiona serveis de rutes compartides per a polígons industrials i parcs empresarials.

– L’actual model de mobilitat és caduc?

Totalment. Als nuclis urbans funciona el transport públic, però en zones suburbanes i parcs empresarials l’única solució és el cotxe privat i estem en una mitjana d’1,22 passatgers per cotxe en desplaçaments a la feina. És insostenible, no hi ha carreteres per a tants vehicles, per no parlar del cost en contaminació.

– Opcions com el carpooling són la solució?

Totes les propostes basades en transport compartit són positives, però s’ha de tenir en compte que la capacitat de reducció d’emissions i de trànsit del carpooling és molt baixa comparada amb el transport massiu, com l’autocar. A més, el transport professional té un factor diferencial respecte els serveis entre particulars i és la garantia de servei, això tant per a les empreses com pels usuaris és molt important.

– Però els serveis de rutes especials en autocars no acostumen a ser econòmics.

Això depèn de la gestió que en facis. Hi ha moltes empreses que tenen rutes pròpies amb autocars que van per sota del 50% de la seva capacitat, això no és una gestió òptima del servei. Si aquestes rutes es comparteixen amb altres empreses veïnes, també es divideix el cost.

– Ecosistemes de col·laboració.

Exacte. Si vàries empreses poden compartir el mateix servei, els costos per a elles es redueixen considerablement i, alhora, es poden dissenyar noves rutes, perquè augmenta el número de passatgers.

– Quin paper juguen les associacions com Area8?

Les associacions tenen un paper vital en el procés de dinamització de solucions de mobilitat en les seves àrees d’actuació, en particular, les solucions compartides, ja que requereixen un coneixement local de la situació actual i de les necessitats individuals de les empreses per a identificar i materialitzar el més ràpid possible solucions eficients. A més, són el vehicle principal per a buscar suports via projectes col·laboratius d’innovació finançables dels seus associats per a potenciar les diverses iniciatives de millora.

“L’actual model de mobilitat és insostenible,

cal apostar per sistemes de transport massiu”

– Com es gestiona tot això?

A BusUp ens basem en les enquestes als treballadors sobre les seves rutines de desplaçament i en les dades que obtenim diàriament gràcies a la digitalització del sistema. Fem control d’embarcament i gestió de reserves per poder portar un seguiment de com funcionen les rutes i redissenyar-les sempre que sigui necessari. Optimitzem el servei diàriament.

– De quina reducció de costos parlem?

Per a empreses que ja tenen rutes, només la seva optimització suposa una reducció d’entre el 18 i el 22% del cost del servei. A això se li ha d’afegir l’opció de “llogar” les places buides a altres empreses. A més, existeixen molts incentius fiscals als plans de mobilitat sostenible i moltes empreses ni ho saben.

– Quins beneficis té per a les empreses apostar per aquest model de mobilitat?

Augment de la productivitat i captació i retenció de talent. Les companyies han d’entendre que la falta de solucions de mobilitat per als seus treballadors els suposa costos indirectes: hi ha un 13,5% d’ineficiència causat pels desplaçaments al centre de treball (baixes per accidents, estrès, absentisme, impuntualitat, etc.). Ara ja no funciona el contractar o no a algú depenent de si disposa de vehicle propi, al contrari, les opcions de mobilitat són una de les ofertes que té l’empresa per a captar talent, és el segon motiu pel que s’accepta o es deixa una feina.

– Per no parlar dels beneficis a la salut i al medi ambient.

Amb un servei com el de BusUp es poden reduir les emissions de CO2 en els desplaçaments a la feina en un 82%. A més de la reducció de trànsit que suposa.

“Un bon pla de mobilitat suposa per a les empreses

un augment de la productivitat i captació i retenció de talent”

– Quantes rutes té BusUp actualment?

200 rutes i més de 4000 passatgers diaris en 7 ciutats. I les previsions són arribar a les 350 rutes i més de 7000 passatgers al setembre.

– Aquestes dades signifiquen que les empreses comencen a veure la mobilitat corporativa com una inversió i no com una despesa?

Sovint encara costa que ho entenguin així, però moltes sí que estan al dia del present i futur de la mobilitat i de tots els beneficis que reporta i han assumit que tenen la clau per aconseguir una mobilitat sostenible. El 86% dels treballadors enquestats estaria disposat a deixar el cotxe a casa si disposessin d’un servei d’autocar compartit, però fer-ho possible és feina de les empreses.

– Amb la crisi del COVID-19 ens estan dient que agafem el cotxe per anar a treballar i d’un en un.

Certament, el risc de contagi en el transport públic és molt alt i és normal que molta gent el vulgui evitar. Aquest és un problema que no només preocupa als empleats, sinó també a les empreses, ja que un focus de contagi a l’empresa pot comportar el tancament del centre de treball i és un risc que cap companyia es pot permetre. Els protocols de seguretat implementats dins del teu centre de treball no serveixen de gaire si els empleats es contagien en el transport públic. Per tant, és evident que cal pensar en plans B, i aquests no poden ser el cotxe.

L’avantatge del transport professional és que nosaltres sí podem garantir els protocols mínims d’higiene i seguretat que minimitzen el risc de contagi dels empleats. En concret, a BusUp hem implementat uns protocols d’higiene i seguretat que inclouen, entre d’altres, la neteja i desinfecció de l’autocar després de cada servei, el control de capacitat per garantir la distància de seguretat entre passatgers, la disponibilitat de mascaretes i guants per als usuaris, material de protecció tant per als conductors com per al  personal de neteja… A més, el control d’embarcament permet fer una traçabilitat dels passatgers, en cas que es detecti una persona contagiada. Són mesures que permeten a les empreses i empleats minimitzar el riscos de contagi, durant un període concret, fins que es pugui garantir la seguretat en el transport públic.