L’economia circular, el model a seguir

Els processos lineals han passat a la història i la clau ara és apostar per la reutilització dels materials per a ser sostenibles i socialment responsables.

El sistema econòmic preponderant fa més d’una dècada que es replanteja i cada vegada les empreses s’acosten més a un model sostenible basat en la coneguda com a economia blava o economia circular. Aquest concepte va sorgir de la mà de l’economista italià Gunter Pauli i el seu llibre “The Blue Economy”, en el qual proposa apostar per innovacions que impliquin baixos costos, que creïn ocupació, que ampliïn el capital de les empreses i que generin beneficis.

Aquesta nova manera de fer negocis es basa a fer servir els recursos disponibles en sistemes de cascada, on les deixalles d’un producte es converteixen en matèria primera per a crear un nou flux de caixa. D’aquesta forma es creen ocupacions, es genera capital social, augmenten els ingressos i es protegeix el medi ambient, a més d’abaratir el producte final. La idea és que l’actual flux lineal dels materials (recurs-producte-residus) necessita ser transformat en un flux circular (recurs-producte-recurs reciclat) i que es creï una cadena de valor en la qual qualsevol residu pot ser reutilitzat per a tornar a incorporar-se al cicle de producció.

En aquest escenari és important el paper dels productes de proximitat o quilòmetre zero, ja que es tracta de trobar un sistema de treball que imiti a la naturalesa i que sigui viable i eficient. S’advoca per aprofitar els recursos que ens ofereix el nostre medi més pròxim, apostant per l’economia local i disminuint els costos i la contaminació que genera el transport de recursos de zones geogràfiques llunyanes.

L’economia ha de respondre a les necessitats amb els recursos que tenim, generant molt més valor.

En la nova era en què les empreses tenen una responsabilitat social i ambiental innegable i en la qual s’aposta cada vegada per empreses més humanes, és fonamental aplicar conceptes d’economia circular al funcionament de les companyies. Ja no es tracta de buscar solament el benefici econòmic sinó de respectar l’entorn i generar beneficis socials, la qual cosa dota a l’empresari d’un paper clau en el conjunt de l’economia.
L’objectiu és la sostenibilitat. La vella equació lineal ‘produir, usar i tirar’ ja no serveix. És necessari un model on la regla de les 3R (reduir, reciclar i reutilitzar) aconsegueixi la seva autèntica dimensió.